Bemutatkozás

Az Ipoly-völgye Európai Területi Társulás megalakulása

Az Ipoly-völgye behatárolt területe az Ipoly középső folyása mentén, valamint az Ipoly vízgyűjtő területe mentén elhelyezkedő, megközelítőleg 60 kis-, és közép település, valamint város által behatárolt terület, amely évszázadok óta egy természetes élettérként szolgál az itt lakó, javarészt magyar, kisebb részben szlovák és roma lakosságnak.

Az 1989-es rendszerváltozások után 1992-ben történt meg az első kezdeményezés a térségben a „határtalan” összefogásra és együttműködésre. Balassagyarmaton, egy többnapos rendezvény keretén belül az ún. Palóc Régió koncepciójának a kidolgozásával és elfogadásával elindult egy olyan folyamat, amely akkor, a maga nemében párját ritkító volt, viszont az azt követő politikai folyamatok miatt (Szlovákia megalakulásából fakadó szlovákmagyar viszony romlása) nem történt meg az együttműködés intézményesítése. A későbbiekben csak 2000 után jött létre a Neogradiensis Eurorégió, majd egyéb szektorális szlovák-magyar intézményes együttműködés, mint a Novohrad-Nógrád Geopark (geoturizmus) és a Palóc Út Egyesület (népi kultúra)

Az Ipoly-völgye ETT létrehozásának a gondolata a 2007-es, ún. schengeni határnyitás után fogalmazódott meg. Az első, tájékoztató jellegű találkozóra Kalondán került sor, majd ezután elindult a szakmai egyeztetés is 2013-tól fokozatosan, egészen az ETT hivatalos bejegyzéséig.

Bemutatkozó videónk szlovák nyelvű felirattal

Bemutatkozó videónk angol nyelvű felirattal

Az Ipoly-völgye Európai Területi Társulás céljai

A Társulás célja, azon feladatok végrehajtása, amelyeket a tagjai a Rendelettel összhangban a Társulás feladatkörébe utalnak. A Társulás feladatait a tagok által elfogadott Egyezmény állapítja meg. A Társulás a rábízott feladatok terjedelmén belül jár el, nevezetesen, elősegíti és előmozdítja az Európai Unió gazdasági, társadalmi és területi kohéziójának megerősítését célzó területi együttműködést. Az egyes feladatokat a Társulás tagjainak úgy kell meghatározniuk, hogy azok minden tag hatáskörének részét képezzék. A Társulás a tagjai közötti területi együttműködés keretén belül egyedi fellépéseket hajthatnak végre a kitűzött céljaik elérése érdekében, Az Európai Unió pénzügyi támogatásával vagy anélkül. A Társulás feladatai alapvetően az együttműködési programoknak vagy azok egyes részeinek, illetve az Európai Unió által az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap és / vagy a Kohéziós Alap révén támogatott műveleteknek a végrehajtását érinthetik.

Tevékenységek

Az ETT célul tűzte ki, hogy a Tagok együttes fejlődése a történeti kapcsolatok és együttműködések felélesztése, újratervezése hosszútávú közös stratégiák kidolgozása során valósuljon meg, valamint az EU belső és külső határainak átjárhatósága mellett a Társulás tagjai közötti együttműködést elősegítse és megerősítse. Az Ipoly-völgye ETT célja, hogy elsősorban az EU társfinanszírozásában, területi együttműködésben megvalósuló programok végrehajtása révén a csatlakozott települések közigazgatási határain belül, illetve az e területen folytatott tevékenység által érintett további területekre való kihatással, közös és együttes fejlesztési program kidolgozása mellett lehetővé tegye és előmozdítsa a gazdasági és társadalmi kohézió megerősítését és elősegítését. Az Ipoly –völgye ETT elsődleges feladata, hogy az Európai Unió által – az ERFA, Európai Szociális Alap és a Kohéziós Alap útján nyújtott társfinanszírozás mellett, illetve felhasználva az érintett országok hazai és az érintett tagok saját forrásait is, területi együttműködésben létrejövő programokat, projekteket megvalósítson. Ehhez fel kívánja használni a tagtelepülések mellet szakmai szervezetek segítségét és tapasztalatait, együttműködve civil szervezetekkel és vállalkozásokkal. E célok elérése érdekében az ETT képviselői részt vettek különböző szakmai fórumokon, találkozókon, műhelyeken.

Az Ipoly-völgye ETT működésének első évében elkészítette azt a szakmai alapot a további működéshez, melynek alapján elkészül az ETT stratégiája, a tagtelepülések által felvázolt prioritások figyelembevételével. Ezeket a prioritásokat a tagok az alapítási eljárások során fogalmazták meg és jelen időszakban egy tervezési dokumentumban összegzésre került, melyben már konkrét projektjavaslatokként jelenik meg.